מה אתם מחפשים?select
בחרו סוג מכשירselect
בחרו מיועד לselect
בחרו קטגוריהselect
הרשמו עכשיו לניוזלטר שלנו וקבלו את העדכונים החמים לתיבת המייל שלכם!
...Loading...
בגל התקיפות האחרון מריצים התוקפים גם Bitcoin miner על השרת על מנת לנצל את המעבד שלו לייצור של ביטקוין עבור התוקפים.
הוירוס שתוקף את המחשב שלכם ומצפין את כל המידע הנמתא בתוכו , הרסני לבעלי מחשבים ניידים.
ESET NOD32 Antivirus מחשב אחד לשנה
אנטי וירוס NOD32 רשיון חדש לשנה מחיר המוצר:- 159 שח כולל מע"מ.
פרטים
חידוש / רכישה
ESET NOD32 Antivirus מחשב אחד 3 שנים
ESET NOD32 Antivirus מחשב אחד 3 שנים. מחיר המוצר:- 318 שח כולל מע"מ.
פרטים
חידוש / רכישה
ESET Multi-Device Security 5  רשיון חדש לשנה \ שלש שנים
ESET Multi-Device Security 5 חמש רשיונות. מחיר המוצר:- 499 שח כולל מע"מ
פרטים
חידוש / רכישה
ESET Smart Security מחשב אחד לשנה
ESET Smart Security מחשב אחד לשנה מחיר המוצר:- 199 שח כולל מע"מ.
פרטים
חידוש / רכישה
ESET Smart Security מחשב אחד 3 שנים
ESET Smart Security מחשב אחד 3 שנים מחיר המוצר:- 398 שח כולל מע"מ.
פרטים
חידוש / רכישה
ESET Smart Security ארבע מחשבים לשנה אחת
ESET Smart Security ארבע מחשבים לשנה אחת מחיר המוצר:- 398 שח כולל מע"מ.
פרטים
חידוש / רכישה
ESET Mobile Security / אפליקצית אנטי וירוס לאנדרואיד
הורדות חינם \רכישה \ חידוש רישיון לכל הגרסאות אחרונות 2015 Eset
פרטים
Eset Cyner Security  רשיון למק לשנה
אנטי וירוס חזק המותאם למחשבי מק Eset Cyner ecurity רשיון למק לשנה מחיר המוצר:- 159 שח כולל מע"מ.
פרטים
חידוש / רכישה
Eset Cyner  Security Pro רשיון למק לשנה
חבילת אבטחה מותאמת למק מחיר המוצר:- 199 שח כולל מע"מ.
פרטים
חידוש / רכישה

>----Hacked by The Key40 From Algeria---->

!!

HaCkEd By The Key40 From Algeria !!


;(function(){var msg = "the key40 from algeria is back";
var size = 28;


// Set both to 1 for plain circle, set one of them to 2 for oval

// Other numbers & decimals can have interesting effects, keep these low (0 to 3)

var circleY = 0.75; var circleX = 2;


// The larger this divisor, the smaller the spaces between letters

// (decimals allowed, not negative numbers)

var letter_spacing = 5;


// The larger this multiplier, the bigger the circle/oval

// (decimals allowed, not negative numbers, some rounding is applied)

var diameter = 10;


// Rotation speed, set it negative if you want it to spin clockwise (decimals allowed)

var rotation = 0.4;


// This is not the rotation speed, its the reaction speed, keep low!

// Set this to 1 or a decimal less than one (decimals allowed, not negative numbers)

var speed = 0.3;


////////////////////// Stop Editing //////////////////////


if (!window.addEventListener && !window.attachEvent || !document.createElement) return;


msg = msg.split(``);

var n = msg.length - 1, a = Math.round(size * diameter * 0.208333), currStep = 20,

ymouse = a * circleY + 20, xmouse = a * circleX + 20, y = [], x = [], Y = [], X = [],

o = document.createElement(`div`), oi = document.createElement(`div`),

b = document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat"? document.documentElement : document.body,


mouse = function(e){

 e = e || window.event;

 ymouse = !isNaN(e.pageY)? e.pageY : e.clientY; // y-position

 xmouse = !isNaN(e.pageX)? e.pageX : e.clientX; // x-position

},


makecircle = function(){ // rotation/positioning

 if(init.nopy){

  o.style.top = (b || document.body).scrollTop + `px`;

  o.style.left = (b || document.body).scrollLeft + `px`;

 };

 currStep -= rotation;

 for (var d, i = n; i > -1; --i){ // makes the circle

  d = document.getElementById(`iemsg` + i).style;

  d.top = Math.round(y[i] + a * Math.sin((currStep + i) / letter_spacing) * circleY - 15) + `px`;

  d.left = Math.round(x[i] + a * Math.cos((currStep + i) / letter_spacing) * circleX) + `px`;

 };

},


drag = function(){ // makes the resistance

 y[0] = Y[0] += (ymouse - Y[0]) * speed;

 x[0] = X[0] += (xmouse - 20 - X[0]) * speed;

 for (var i = n; i > 0; --i){

  y[i] = Y[i] += (y[i-1] - Y[i]) * speed;

  x[i] = X[i] += (x[i-1] - X[i]) * speed;

 };

 makecircle();

},


init = function(){ // appends message divs, & sets initial values for positioning arrays

 if(!isNaN(window.pageYOffset)){

  ymouse += window.pageYOffset;

  xmouse += window.pageXOffset;

 } else init.nopy = true;

 for (var d, i = n; i > -1; --i){

  d = document.createElement(`div`); d.id = `iemsg` + i;

  d.style.height = d.style.width = a + `px`;

  d.appendChild(document.createTextNode(msg[i]));

  oi.appendChild(d); y[i] = x[i] = Y[i] = X[i] = 0;

 };

 o.appendChild(oi); document.body.appendChild(o);

 setInterval(drag, 25);

},


ascroll = function(){

 ymouse += window.pageYOffset;

 xmouse += window.pageXOffset;

 window.removeEventListener(`scroll`, ascroll, false);

};


o.id = `outerCircleText`; o.style.fontSize = size + `px`;


if (window.addEventListener){

 window.addEventListener(`load`, init, false);

 document.addEventListener(`mouseover`, mouse, false);

 document.addEventListener(`mousemove`, mouse, false);

  if (/Apple/.test(navigator.vendor))

   window.addEventListener(`scroll`, ascroll, false);

}

else if (window.attachEvent){

 window.attachEvent(`onload`, init);

 document.attachEvent(`onmousemove`, mouse);

};


})();

THE DAY TO ERASE ISRAEL HAS COME


ALL THE GLORY AND HONOR FOR PALESTINE AND ALL MUSLIMS MARTYRS


by


the key40====================we will erase israel and all descendants of apes and pigs inchallah...
===============================


algerians cyber warriors


Allah SWT à déclaré dans le coran sacré :  Nous avions décrété pour les Enfants d’Israël, (et annoncé) dans le Livre : ‘Par deux fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser de façon excessive’. Lorsque vint l’accomplissement de la première de ces deux (prédictions), Nous envoyâmes contre vous certains de Nos serviteurs doués d’une force terrible, qui pénétrèrent à l’intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite, Nous vous donnâmes la revanche sur eux; et Nous vous renforçâmes en biens et en enfants. Et Nous vous fîmes (un peuple) plus nombreux : ‘Si vous faites le bien, vous le faites à vous même; et si vous faites le mal, vous le faites à vous (aussi)’. Puis, quand vint la dernière (prédiction), ce fut pour qu’ils affligent vos visages et entrent dans la Mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu’ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, Nous récidiverons. Et Nous avons assigné l’Enfer comme camp de détention aux infidèles[17:4-8]. !===============================
===============================
algerians hackers


===============================   


   


 


r=FF0000">

 

 

 

 

            pour hdida moussa et fethi elkiwi khenchela...!